Har du røykskader i boligen er det viktig at du overlater til profesjonelle å håndtere dette. Mange har prøvd å fjerne røykskader, sot og brannskader selv, med det resultat at skaden bare blir verre. G. Sætheren AS har kompetanse og redskaper til å effektivt fjerne røykskader i boliger og andre bygninger. 

Når det gjelder røykskader er det viktig å komme fort i gang med opprydningen for å unngå at kjemiske prosesser og fukt gjør skadene enda verre. Dette fører igjen til høyere utgifter og vanskeligere arbeid. Spesielt om det er røykskader og/eller brannskader på reisverk, taket eller vinduene, er det viktig å komme raskt i gang med opprydningsarbeidet. 

Uansett hva slags uhell du har vært ute for, tar vi oss av røykskader og brannskader. Vi sørger også for å fjerne pulver fra pulverapparat og generelt alt i tilknytning med røykskader. 

Har du vært uheldig og har røykskader i bygningen, råder vi til å kontakte oss umiddelbart for en uforpliktende og opplysende samtale. På telefonnummer 32 11 50 90 vil en av våre ansatte alltid finnes for å hjelpe deg med røykskader. 

Rehabilitering etter røykskader

Rehabilitering etter brann

Brann- og røykskader

Vi foretar restaurering av bygg etter skader fra brann, røyk og slukningsarbeid


Les mer

Rehabilitering etter vannskader

Vannlekkasje, overvann eller frostskader

G. Sætheren har lang erfaring i rehabilitering av mange typer vannskader


Les mer