Det er ingen tvil om at vannskader koster både tid og innemiljø dersom det ikke blir tatt hånd om. De siste årene har vi sett en økning i vannskader, gjerne i forbindelse med lekkasjer og lignende. Mange har tråkket i salaten og ventet med å fikse sine vannskader, det koster gjerne dyrt og reparasjonsjobben kan fort bli mer omfattende enn forventet. 

Har du vannskader råder vi deg til å ta kontakt med profesjonelle umiddelbart. G. Sætheren AS har lang erfaring i både røyk- og vannskader, og dersom du kontakter oss vil vi sørge for å fikse dine vannskader så hurtig som mulig. 

Vannskader oppstår ofte på grunn av gamle vann- og avløpsrør, men det finnes også mange andre årsaker. Dårlig håndverk er en av dem, skjulte rørledninger støpt inn i mur eller betong er en annen. Andre kjente årsaker til vannskader er sprukne rør, overvann og frostskader. 

G. Sætheren AS har over 30 års erfaring i vannskader, og våre håndverkere har spesialkompetanse i å fikse vannskader av alle typer. Ta kontakt med oss i dag på telefon 32 11 50 90 dersom du behøver hjelp med vannskader. 

Rehabilitering etter røykskader

Rehabilitering etter brann

Brann- og røykskader

Vi foretar restaurering av bygg etter skader fra brann, røyk og slukningsarbeid


Les mer

Rehabilitering etter vannskader

Vannlekkasje, overvann eller frostskader

G. Sætheren har lang erfaring i rehabilitering av mange typer vannskader


Les mer